17.08.07 15:34
Vær så snill og kan dere hjelpe ? Hva heter det på norsk :
"Mein letzter Stand der Dinge ist, dass....."
Tusen takk på forhånd :-)

17.08.07 15:51
"Mein letzter Stand der Dinge ist, dass....." ordrett = min siste stand av tingene er at
Det høres ut at det er noe som forgår: hans siste resultat av det som er, er det at ...
Vennlig hilsen fra Claus