21.08.07 13:53
Jeg vil bli kjent med deg
jeg går på skøyter
OVERSETTT DETTE FOR MEG

^^TAKK^^

21.08.07 13:56
"Ich möchte dich kennen lernen."
"Ich laufe Schlittschuh."