22.08.07 06:58, jane31
Kann mir bitte jemand diesen Satz übersetzen?
Selv de minste gjøremål viser seg å gi utslag i form av plager.

22.08.07 07:35
Auch die kleinste Anstrengung führt zu Plagen.