27.08.07 13:19
Hei, kunne dere hjelpe meg? Jeg søker en oversettelse fra norsk til tysk. Ord er- lavvu, eller -lavvo og trelavvu.
Setninge er 1.- I senere tid har det også blitt satt opp lavvu, stall og etablert ridebane. 2.- Naturavdelingen benytter seg også av en flott og stor trelavvu på gården. Kunne dere være så vennlig å oversette setninge også?
Med vennlig hilsen fra Martina :-)

27.08.07 13:30
lavvu = spisstelt (Spitz-Zelt?)
trelavvu = spisstelt ohne telt (Segeltuch), dagegen mit Holzdach.

27.08.07 13:31
Hei Martina,
hier ist mein Vorschlag:
1.- I senere tid har det også blitt satt opp lavvu, stall og etablert ridebane.
1.- In der letzten Zeit wurden auch ein Lavo und ein Stall gebaut sowie eine Reitbahn eröffnet.
2.- Naturavdelingen benytter seg også av en flott og stor trelavvu på gården.
2.- Die Naturabteilung benutzt auf dem Hof ebenfalls ein flottes großes Holzlavo.
Vennlig hilsen fra Claus i Kristiansand

27.08.07 23:49
Hei Claus , takk for hjelpen. Nå forstå jeg det. Jeg kunne ikke finnes i ordbok. Med vennlig hilsen fra Martina