29.08.07 11:23
Lurer litt på hvordan jeg skal formulere følgende setning på tysk: "En test for å finne ut hva vi må jobbe videre med" (Ein Test, um herauszufinden, .....(womit?) wir arbeiten müssen ???)
På forhånd takk! LM

29.08.07 11:33
Jeg forstår det slik:
"Ein Test, um herauszufinden, woran wir im Weiteren arbeiten müssen."

"jobbe med noe" = (1) "an etwas arbeiten" (forbedre noe)
(2) "mit etwas arbeiten" (jobbe med et verktøy e.l.)

29.08.07 12:06
Tusen takk! LM