31.08.07 13:17
En side med tyske skrive- og gramatikkregler??
På norsk dersom det finnes...