12.09.07 17:49
Hva heter "husk" på tysk ?

12.09.07 17:50
erinnern

12.09.07 17:50
Denk an...