18.09.07 01:12
De andre guttene kaller Gustav for 'Juschtel'.
Hva betyr 'Juschtel' på norsk?

-Em. =)

18.09.07 07:16
Det er et navn, og navn oversettes vanligvis ikke. Men navnet kan avledes fra mer kjente former slik:
Gustav > Gustel > Juschtel

Gustel kan også være "Koseform" for August og Augusta.
I Juschtel ble g til j (forekommer i noen tyske dialekter - og i de skandinaviske språkene), og st blir skrevet scht etter uttale i noen dialekter.

18.09.07 14:27
Aha!
Tusen takk for svar ^^