03.12.07 07:57
bekkenløsning? Hva blir det på tysk?
takker!!

03.12.07 11:32
Det er vel "Beckenringlockerung" eller mer fagspråklig "Subluxation der Symphysis".
Fant det med å sammenligne ICD-koden (O26.7).
(Men OBS: jeg er ikke lege!)