19.12.07 17:47
"Jeg sitter med en stor del frustrasjon tilbake som jeg ikke klarer å slippe, samme hvor gjerne jeg ønsker og prøver."

Ist dieser Satz richtig???

19.12.07 18:53
das "tilbake" würde ich gleich nach "sitter" stellen (und dann durch "igjen" ersetzen)