30.08.11 08:20
Hei!
Et nytt spørsmål angående Lesjing Dialekten:
Hva betyr "luggume" / "luggume dågå"

Takk på forhånd
Hilsen Iris.de

30.08.11 10:03
Nett, angenehm

Es waren zwei nette, angenehme Tage bei dir.
Oddy

30.08.11 10:08
Lesjadialekten

30.08.11 12:10
DANKE!

Ja, richtig: Lesjing er Lesjadialekt!

Noch eine kleine Frage: Gibt es eigentlich irgendeine Seite, wo man Dialektbegriffe erlæutert findet???

Danke nochmals!
Iris.de

30.08.11 13:29, Cerebellum no
Her finner du i alle fall pekere til mange dialektorienterte norske nettsteder:
http://www.samnorsk.no/spraak-i-norden/norske-dialekter.

Jeg kan ikke si noe om kvaliteten, men ved første blikk ser det ut til å være litt blandet.

Her finner du f.eks. 'luggum' under Tolga-dialekten.