07.02.13 15:01
Stikkord: fraværsdom
Was ist unter: Fraværsdom zu verstehen?

t.ex. Fraværsdom kreves i lovens tilfelle.

XXX wird gesetzlich vorgeschrieben/ In diesem Fall wird XXX verlangt.

Takk & hilsen, Elisa.

07.02.13 17:49
Fraværsdom innebærer at dersom en part i en rettssak ikke møter til rettsforhandlingen (eller inngis dokumentsvar ved skriftlig behandling), vil domstolen avsi dom i samsvar med fremstillingen av sakens faktum som gis av den som møter frem - forutsatt at han har fremsatt krav om dette slik som du siterer.

("... i lovens tilfelle" betyr bare at man krever fraværsdom i de situasjonen hvor loven gir adgang til det. Domstolen kan i henhold til loven f.eks. ikke avsi fraværsdom hvis den som ikke møter frem, har gyldig grunn for sitt fravær.)

Akel (N)

07.02.13 18:43
Versäumnisurteil (bzw. in Österreich "Versäumungsurteil")

07.02.13 19:04
Vielen Dank mal wieder für schnelle Hilfe!!!