21.03.14 06:53
Jemanden fuer jemanden halten.
Sie hat mich fuer die Mutter det Kindes gehalten.

Kann man da ta for nehmen?
Danke

21.03.14 09:23
Hun tok meg for å være barnets mor / Jeg ble tatt for å være barnets mor
Hun antok at jeg var barnets mor / Jeg ble antatt å være barnets mor

21.03.14 10:13
Takk