12.10.15 15:15
Stikkord: berette
Hei,

kan noen si meg hva som er rett?

Jeg elsket å høre ham berette sine historier.
ELLER
Jeg elsket å høre han berette sine historier.

Danke im Voraus!

12.10.15 15:34
Jeg elsket å høre ham berette OM sine historier.

12.10.15 15:57, Mestermann no
Oder: Jeg elsket å høre ham fortelle historiene sine.

12.10.15 16:21
Danke euch ganz herzlich!

12.10.15 18:10
Man kan du utmerket "berette en/flere historie(r)".
Derimot må du ha "om" i sammenhenger som f.eks.: "Han berettet om en mann som ...".

12.10.15 21:40
Det går nok bra ja, men han kan ikke
berette livet sitt.

13.10.15 13:24
Et ord ( uttrykk ) i samme løype :
Brette ut. Hun bretter ut livet sitt på internett.
Sie entfaltet ihr Leben im Internett.
Oddy

14.10.15 08:07
For å svare på det opprinnelige spørsmålet: Både "ham" og "han" kan brukes.