12.11.15 15:08
Stikkord: dypfrossen, dypfryst, frossen, frossent, frosset, fryst
Hei allesammen,
ich habe folgenden Satz gelesen: "Du følger en frosset elv, svinger fram og tilbake". Ich "störe" mich an "en frosset elv". Warum heißt es nicht "en frossen elv"? Danke für eine Aufkärung und viele Grüße von Malin

12.11.15 15:52
En frosset elv ist zugefroren/vereist.
Jeg er frossen : Mich friert
Oddy

12.11.15 16:01
Aha.... dann wäre "en frossen elv" ein "frierender Fluß", also einer, dem es kalt ist...
Gruß, Malin

12.11.15 16:52
Fluss...

13.11.15 00:42
Nicht ganz... frosset = Partizip von fryse. Elven fryser, den er frosset.
Frossen = adjektiv:

frossen adj. (av I fryse)
1 dypfryst
frosne matvarer
2 kald, plaget av kulde
kjenne seg f- være f- på hendene blåf-, stivf-

13.11.15 03:53, Mestermann no
Her er det endel forvirring også for nordmenn.

Strengt tatt, i alle fall ifølge den gamle betydningsforskjellen, skal man betrakte matvarer som fryste eller
dypfryste eller frosset, (ikke frosne eller dypfrosne). Å være frossen betyr egentlig, som Oddy skriver, at man er
kald (at man fryser) eller kuldskjær (at man lett føler at man fryser; man er frossen av seg). Imidlertid sier og
skriver mange nå for tiden "frossen" for det som er frosset eller fryst, så også matvarebransjen: Frossenfisk,
frossenvarer, frosne grønnsaker. Mange har påpekt at det burde hete "fryste grønnsaker", "frysevarer",
"fryst/frosset fisk", og enkelte firmaer har tatt den språklige innvendingen til følge. I offisiell eller bransjemessig
omtale kalles det for "frysevarer" eller "fryst fisk".

Her er imidlertid usus ikke på tradisjonens side. Såpass mange sier og skriver at noe er (dyp)frossen(t), at det ikke
lenger kan sies å være direkte feil, noe også ordboka (som 00:42 påpeker) reflekterer.

Poenget her, for den som skal lære norsk eller har et spørsmål som OP, må være å ha innsikt i hva som egentlig er
historikk, sammenheng og forskjeller her.