09.02.17 13:47
Hvordan kan man gjengi på norsk?: ausgleichende Gerechtigkeit

09.02.17 14:30
Forslag: jevnt rettferdig eller ordrett: utlignende rettferdighet
Vennlig hilsen fra Claus i Kristiansand

10.02.17 09:50
Forslag: utjevnende rettferdgihet

10.02.17 09:51
rettferdighet