19.08.17 15:11
Atskillige tydes av HN som "mehrere". Jeg synes nesten dette er litt feil. Mehrere er jo
flere. Og adskillige står jo egentlig heller for noe som "ganske mange", altså ziemlich
viele, einige, etliche. Burde det byttes ut?

19.08.17 15:16
diverse er vel også en god oversettelse til tysk siden det etter min oppfatning også går ut
på at det er forskjellige...

19.08.17 16:00, Mestermann no
Man kan godt oversette mehrere med adskillige, men også med flere, mange.

19.08.17 16:57
Ålreit. Skal likevel foreslå å opptrappe oversettelsen av atskillige med "ziemlich
viele, einige, etliche, diverse" for selv om det altså går an å oversette atskillige med flere er jo hovedbetydningen at adskillige er noen flere enn bare flere.