09.04.18 21:27
Hvordan ville man oversatt indirekte Rede til norsk? I en setning som denne her for eksempel:

"Menschen mit niedrigem sozioökonomischen Status hätten im Schnitt eine fünf bis zehn Jahre niedrigere Lebenserwartung - und 10 bis 20 weniger krankheitsfreie Jahre vor sich als Angehörige höherer sozioökonomischer Schichten." ( fra Piegel)

Mennesker med lavere sosioøkonomisk status skal ha en gjennomsnittlig fem til ti år mindre livsforventning og ti til tjue år mindre sykdomsfrie leveår å se fremover til enn medlemmene til lagene med høyere sosial status.

10.04.18 01:38, Mestermann no
Dette ville man oversatt uten konjunktiv, i indikativ, for eksempel slik:

Mennesker med lavere sosioøkonimisk status har gjennomsnittlig fem til ti år lavere forventet levealder, og ti til
tjue færre forventede sykdomsfrie leveår enn folk fra høyere sosiale lag.

Det hypotetiske aspektet er vanligvis underforstått når det handler om resultatene av en undersøkelse, som her.
Dersom det hypotetiske aspektet må understrekes, kan det gjøres på forskjellige måter:

Ifølge undersøkelsen skal mennesker med lavere sosioøkonomisk status ha gjennomsnittilig fem til ti år lavere..."
osv.

10.04.18 06:02
Oi. Mange takk for forklaringen og forbedringen!