10.11.18 11:09
Stikkord: fortann, Frontzahn, Schneidezahn, Vorderzahn
Det dreier seg om fortennene i overmunnen. Kan man si die Vorderzähne/Schneidzähne im
Obermund? Eller har man et annet uttrykk for overmunnen?

10.11.18 11:50
Der obere Zahnbogen.
Oddy

10.11.18 12:27
Fortennene sind auf Deutsch die Vorderzähne bzw. Frontzähne (Schneidezähne + Eckzähne).
Obermund ist im Übrigen kein gebräuchliches Wort. Man spricht statt dessen vom
Oberkiefer.

10.11.18 12:59, Geissler de
Ifølge NAOB er fortennene tennene mellom hjørnetennene, altså på tysk Schneidezähne.

Fortennene i overmunnen blir da "die Schneidezähne im Oberkiefer".

"Zahnbogen" er ikke et ord som brukes i hverdagsspråket.
Dessuten er "Vorderzahn" og "Frontzahn" ikke det samme. Ordet "Vorderzahn" ser ut til å
være synonymt med "Schneidezahn" (ifølge Duden; jeg har det ikke i mitt aktive
ordforråd), mens "Frontzähne" er definert som fortennene samt hjørnetennene.

10.11.18 13:52
Fortennene i overmunnen er slik vi som lekfolk uttrykker oss i hverdagen. Tannlegen sier
nok fortennene i overkjeven, tilsvarende die Schneidezähne im Oberkiefer.
Takk for oppklaring.

10.11.18 14:53
Det ser ut som der Zahnbogen (Arcus dentalis inferior bzw. Arcus dentalis superiorer) et
fagutrykk som forekommer i Anatomie für Zahnärzte.

https://de.wikipedia.org/wiki/Zahnbogen

10.11.18 21:37
Der Oberkieferzahnbogen :Den øvre
tanngarden.