31.03.19 20:55
Hei! Hvordan skriver man dette på tysk "Egenskapene du burde ha for å bli advokat er for
eksempel: bestemt, empatisk, overbevisende, kritisk og kunne tenke logisk"?

31.03.19 21:58
Eigenschaften, die man als Anwalt aufweisen sollte, sind etwa bestimmtes Auftreten, Empathie, Überzeugungsvermögen, kritisches und logisches Denkvermögen.

Legg merke til at jeg forandret den norske utgangssetningen litt. Det ville blitt nokså dårlig, for ikke å si grovt feil tysk om jeg oversatte ordrett med:

Die Eigenschaften, die Du haben solltest, um Anwalt zu werden, sind beispielsweise: bestimmt, empathisch, überzeugend, kritisch und logisch denken zu können.

Nettopp den siste delen er grusomt og ville bli ansett som Satzbruch. Jeg vet ikke om dette går på norsk, men på tysk må det rent stilistisk følge substantiver etter "Egenskapene". "empatisk" er ingen egenskap. Det er empati. Selvsagt kan du også kombinere:

Die Eigenschaften, die Du haben solltest, um Anwalt zu werden, sind beispielsweise: Empathie, Überzeugungsvermögen, kritisches und logisches Denkvermögen.

Alternativer og litt mer ordrett:
Die Eigenschaften, die man haben sollte, um Rechtsanwalt zu werden, sind beispielsweise: bestimmtes Auftreten, Einfühlungsvermögen, Überzeugungskraft, kritisches und logisches Denkvermögen.

03.04.19 08:34
Mange hjertelige takk for den råkule hjelpen!