26.11.08 14:44
Stichwörter: Körperverletzung, Legemsfornærmelse
Koerperverletzung på norsk.Takk

26.11.08 14:51
koerper=kropp
verletsung=skade

Hilsen mich&meg

26.11.08 15:21
juristisch: legemsfornærmelse

26.11.08 16:56
oder noch präziser:
legemsbeskadigelse jur.: det å skade en persons legeme el. helse; bli siktet for forsettlig l-
VG V0