26.11.08 22:37
sie wuerde angegrifen von... på norsk.?
tusen takk for hjelpen

26.11.08 22:51
Med så få stikkord er det vanskelig å oversette.
Kanskje: "hun ville bli attakert/rammet av..."

26.11.08 23:08
og en til: hun ville bli attakert/rammet/angrepet av ..."

26.11.08 23:25
Falls du aber "wurde angegriffen" meinst statt "wuerde":
Hun ble angrepet av...