22.04.05 21:56
Guten Tag,

ich benötige die Übersetzung für folgendes:

Herzlichen Glückwunsch zu Deiner Firmung und die allerbesten Wünsche von Max

23.04.05 01:11
Hjertelig til lykke med firmelsen din og de beste ønsker for din fremtid ,
Max

M.

23.04.05 03:27
Vielen Dank.

Max

23.04.05 13:09
Er ikke firmelse dansk?
På norsk: ferming - fra verbet å ferme
(romersk-katolsk konfirmasjon)

23.04.05 23:28
Du har rett, jeg slo først opp under katolsk.no som har en dansk ordbok over ord og uttrykk brukt i en katolsk sammenheng. Da jeg prøvegooglet " firmelse " overså jeg helt at alle funn var fra danske sider. Håper Max ser dette og retter gratulasjonskortet sitt.

M.