26.04.05 06:54
Kan noen hjelpe meg å oversette dette til tysk? all hjelp mottas med den største takknemlighet
Jeg synes boken var spennende, og morsom på en gang. Man hadde ikke lyst til å legge den fra seg. Forfatteren skriver med et godt språk som gjør det interessant å lese. Bruken av symbolikk og billedspråk er imponerende. Virkemidler som humor og ironi er godt brukt. Forfatteren lar oss bli godt kjent med bokas hovedpersoner. De ulike karakteristikkene gjør hver person spesiell. Etter å ha lest boken føler du at du kjenner alle personene. Det er også lett å identifisere seg med hovedpersonene. Dette er et lurt trekk av forfatteren. Slutten fungerer som et overraskelsesmoment med en original vinkling. En virkelig flott roman, som jeg anbefaler alle å lese.

26.04.05 08:29
Ich finde das Buch war spannend und lustig zugleich. Man hatte keine Lust es zur Seite zu legen. Der Autor hat sprachlich einen guten Stil, der es intressant macht zu lesen. Der Gebrauch von Symbolik und Bildsprache ist beeindruckend und Hilfsmittel wie Humor und Ironie sind unterstützend gebraucht worden. Der Autor läßt uns gut bekannt werden mit den Hauptakteuren des Buches. Die ungleichen Charackter machen jede Person besonders. Nach dem Lesen des Buches fühlst du, dass du alle Personen kennst. Es ist auch leicht sich mit dem Hauptakteur zu identifizieren. Dies ist ein schlauer Zug des Autors. Der Schluß beinhaltet einen Überraschungsmoment mit einer besonderen Wirkung. Ein wirklich toller Roman, den ich jedem zum lesen empfehle.