05.07.10 17:58
Was ist der Unterschied zwischen pen und vakker?

05.07.10 18:26
Hvis det er noen forskjell, så er det vel denne, tror jeg (primært når vi snakker om mennesker):

a) "Vakker" er et litt mer høystemt/høytidelig ord, men kan fullt ut brukes i dagligspråket.

b) "Pen" vil vel gjerne primært oppfattes som en ytre, billedskjønt utseende, mens for mange vil vel "vakker" ikke nødvendigvis være knyttet lite sterkt (begrenses) til en ytre vurdering, men kan lettere brukes om en person som ikke nødvendigvis er den mest billedskjønne ytre sett, men som også kan stråle gjennom en indre skjønnhet.

Akel (N)

05.07.10 21:00
"Pen" würde ich eher mit "hübsch" übersetzen, "vakker" mit "schön".

05.07.10 21:40
Tror vakker kommer av det norrøne "vakr" og betyr ikke bare pen men også sunn.

Mvh (N)

05.07.10 21:57
Uttrykkene kan godt bli brukt noe om hverandre:

"Så pent det er her!" "Ja, det er vakkert." - uten at det blir lagt noen meningsforskjell i dem, dersom det i dette tilfelle var to som stod og betraktet naturen. Hadde de derimot sett på innredningen i et nyoppført hus, ville nok "vakkert" i de fleste tilfellene ha virket litt fremmed.

Akel (N)

06.07.10 07:24
Det er nok ikke store forskjellen i betydningen, annet enn at de kan brukes på litt forskjellig områder som Akel (N) skriver, men for min del er "vakker" et "bedre" ord for å beskrive mennesker.

Dette er mest fordi "vakker" har et norsk opphav og fordi jeg mener det har en annen dimensjon enn "pen" som nesten utelukkende går på utseende.. Kanskje jeg er på bærtur, men dette er min oppfatning.

Mvh (N)