12.07.10 11:32, Florakom
Was heisst : "Heute gibt es kein Fleisch"?
I dag __ det ikke noen kjøtt.

Tusen Takk

12.07.10 13:14, Staslin no
I dag er det ikke noe kjøtt.