06.08.10 12:58, Nornøkk
Stichwörter: Gesprächsgrundlage
Hi,
wie nennt ihr in Norwegen ein "Gesprächsgrundlage". Ich meine z.B. Unterlagen, die ich vorab verschicke um anschließend über sie zu sprechen.
z.B. in der Anlage erhalten Sie ... als Gesprächsgrundlage.
Vielen Dank
Nornøkk

06.08.10 14:36
Litt avhengig av om det er skjematisk eller mer utfyllende stoff, og hva slags samtale det er snakk om, kan det betegnes på litt ulike måter, f.eks. disposisjon eller underlagsmateriale / bakgrunnsstoff / samtalegrunnlag mv.

Akel (N)