Direkt zum Seiteninhalt springen

Halloa! Wie würdet ihr “den Blick schweifen lassen“ ins Norwegische übersetzen? Damit soll ein romantischer,
verträumter Zustand beschrieben werden, bei dem man, z.B., seinen Blick über das weite Land, die sanften, grünen
Hügel, ... schweifen lässt. Eher nicht mit der Bedeutung "die Gegend scannen"...
Es dankt Karlina

08.09.10 15:11, Mestermann no
Ganz direkt schweifen übersetzen: Å la blikket sveve:
"Han lot blikket sveve over det vakre landskapet".

Gli ginge in gewissen Zusammenhgängen auch: "Blikket hans gled langs den grønne kyststripen".

08.09.10 15:22
Ja, das hört sich gut an. Danke, Mestermann!!!
Könnte man auch bildhaft lyrisch gesprochen und etwas dynamischer als "schweifen" oder "gleiten lassen", sagen:
"blikket flyr over fjorden"? fragt Karlina, die verliebt in den herrlichen Fjordblick ist ;)

08.09.10 15:28, Mestermann no
Doch, doch, das kann man durchaus. Aber dann stelle ich mir eine etwas schnellere Bewegung des Blicks vor.

08.09.10 15:31
ja, das passt! Danke dir vielmals!

08.09.10 16:19
Jeg synes ikke det høres godt ut å la "blikket sveve over" i denne sammenhengen.

Når noe svever, så betyr det i allminnelighet at det befinner seg opp i luften og holder seg der, eventuelt at det glir rolig gjennom luften. Det kan imidlertid også på mer abstrakt vis indikere noe som er litt drømmeaktig e.l. Min assosiasjon til et "blikk som svever over landskapet" er imidlertid at noen ser opp i luften ("over landskapet") og ikke helt får med seg det som skjer/finnes lengre ned, og det var jo ikke meningen.

Mitt forslag i den beskrevne konteksten vil være å si enten,
- la blikket gli over landskapet
eller
- la blikket sveipe rolig over landskapet.

Eventuelt kan man legge til en mer romantisk kvalifisering, f.eks.
- la blikket gli drømmende over landskapet

Akel (N)

08.09.10 16:36, Mestermann no
Jo, Akel, men "å la blikket sveve over noe" er hyppig brukt, for eksempel litterært, altså i den sammenheng Karlina
etterlyser. Man kan godt si "gli" isteden, men personlig har jeg ingen stilistiske problemer med "å la blikket sveve over
landskapet". "Gli" blir kanskje litt mer konkret enn "sveve", det er jeg enig i.

"Sveipe" vil jeg imidlertid ikke anbefale, fordi det virker temmelig mekanisk og systematisk: Sveipe fjorden for miner,
sveipe over avissiden, blikket gjorde et sveip gjennom lokalet. Om man sveiper rolig eller raskt gjør ikke så mye fra
eller til.

08.09.10 16:55
Utgangspunktet i det opprinnelige spørsmålet var bl.a. "die Gegend scannen", og da mener jeg at "sveipe" som utgangspunkt er en ganske riktig oversettelse isolert sett. Samtidig er jeg enig i at normalt vil "sveipe" innebære en forholdsvis rask bevegelse, og derfor mitt forslag om i den særskilte konteksten si "sveipe rolig". Jeg ser imidlertid at en kan hevde at en grad av hurtighet er en så vidt sentral del av begrepet "sveipe", at å si "sveipe rolig" muligens kan minne om en slik umulighet som f.eks. "spurte rolig".

Hvorvidt "sveipe" nødvendigvis skulle måtte innebære en så "mekanisk og systematisk" betraktningsmåte at den ikke med en dempende kvalifisering (f.eks. "rolig, kjærlig" er forenlig med at betraktning skjer med et visst emosjonelt engasjement, er jeg ikke uten videre helt enig i. Jeg er imidlertid enig i at "sveipe" bruk alene, kan trekke i dene retningen, men jeg synes dete blir litt mer kontekst-avhengig.

Men for å tilføre den romantiske touch som det spørres etter, hva med "Han kjærtegnet landskapet med blikket (sitt)"?

Akel (N)

08.09.10 17:01, Mestermann no
Da har du nok lest spørsmålet litt raskt, for der står det: "Eher nicht mit der Bedeutung "die Gegend scannen"..." (min
uthevelse).

Så må jeg minne om at hovedregelen er at diskusjonene skal følge på det språket spørsmålet er blitt stilt på, i dette
tilfelle tysk. Det kan naturligvis ingen tvinges til, og du har tidligere redegjort for hvorfor du inntil videre svarer på
norsk - men om man velger å svare på det andre språket, må man forsøke å spørre seg om hvor spissfindig eller
komplisert man kan bli, før den som har spurt står i fare for å dette av lasset.

08.09.10 17:07
Dæggern, der peker du på noe som glapp for meg.
Beklager!

Altså, "han sugde landskapet til seg med et drømmende og kjærlig blikk"...

Akel (N)

08.09.10 17:22, Mestermann no
:-D