23.02.11 09:50
Stichwörter: Kundengewinnung
Hei!
Hat einer eine gute norwegische Übersetzung des Begriffs KUNDENGEWINNUNG?

23.02.11 10:41
" Kundevinning " gibt es nicht - nur verbal : Vinne kunder
Man kann auch Kunden durch " verving " gewinnen, aber das Wort " kundeverving " ist
nicht gängig.Doch kann man Abonnementsverving verwenden, wenn es darum geht.
In gewissen Zusammenhängen ist " kundestrategi " anwendbar.
Vielleicht finden andre das " richtige " Hauptwort ?
Oddy

23.02.11 12:43
Hei Oddy og alle andre,
det finnes sikkert ikke ordet "Kundevinning" men hva om man bare brukte ordet? Alle skjønner jo hva som er meningen. VG (norsk Bild) etc. finner jo også nye ord på når det passer dem. Kan ikke andre også være kreative?
Hva mener dere?
Vennlig hilsen fra Claus i nærsnødd Kristiansand

23.02.11 14:13
Det synes som vi er langt mer forsiktig enn tyskerne generelt sett når det gjelder å substantivere, og spesielt hvis det drar seg til med flerstavelsesord.
I den samme løypa har vi også å "tilrive seg kunder ", " kapre kunder "," tiltrekke seg kunder."
Til og med kundekapring er knapt nok å oppdrive på internett.
Kundefangst duger heller ikke.
Innfører vi kundevinning må vi vel også innføre kundeforsvinning !!!

Oddy

23.02.11 14:16, Mestermann no
"Kundevinning" blir etter mitt syn ikke noe godt nyord i norsk fordi "vinning" ikke betyr å vinne noen for seg, men å
tjene penger eller oppnå en annen fordel; sml. "i vinnings hensikt", "vinninga går opp i spinninga" , eller å vinne en
konkurranse eller lignende.

Oddys forslag er gode: Å vinne kunder, eller rett og slett kundeverving, verving av kunder, å verve kunder.

23.02.11 14:43
Vi har et " gammelmodig " ord som heter kundeakkvisisjon.
Kanskje eksisterer det enda innenfor bank og forsikring ?
( Akkvisitør )

Oddy

23.02.11 15:29
Hei Oddy,
"Akquisiteur" finnes også på tysk. Kommer vel opprinnelig fra latin via fransk. Blir brukt hovedsaklig innen bokhandelen på tysk. Om det enda blir brukt vet jeg ikke.
Der ser man at man brukte før i tiden lenord fra andre språk og gjør det fremdeles. Jeg er ikke sikkert om "kundevinning" er så dårlig. Fordi jeg skjønner det slik at jeg blir vunnet som kunde i en butikk/forretning/forening osv. "Kapre" kunder synes for meg voldelig. Da har jeg bilde av en på tysk "Koberer" for øye.
Vennlig hilsen fra Claus i Kristiansand

23.02.11 16:34, Mestermann no
Nei, Claus, det blir feil bruk av ordet å vinning; det skurrer veldig i mine (norske) ører.

23.02.11 18:28
Hei Mestermann,
når jeg tenker over ordet "vinning" så tenker jeg også på seier over noe, dvs. jeg vinner med mine overbevisninger (kanskje reklamering), kunder, over mine medkonkurrenter. Om det skurre i dine ører kan ikke jeg bedømme, men tankemessig synes jeg at ordskapelsen virker ikke dumt? Derfor ytret jeg tanken om ordet ikke kunne kanskje brukes likevel?
God kveld fra Claus i Kristiansand

23.02.11 18:55, Mestermann no
Da måtte du i tilfelle bruke en eller annen form av å overvinne, overvinnelse - men det vil nok fremdeles klinge veldig
underlig på norsk. Men poeng for kreativitet! *

25.02.11 09:05
Å vinne tilbake tapte kunder blir kanskje " kundegjenvinning:" ( Hihi )
Oddy