17.03.11 14:10
Hei, kan noen hjelpe med å oversette "PTA", altså "pharmazeutisch technische Assistentin". Heter det kanskje
"farmasøytisk teknisk assistent" og forkortelsen "FTA"? Eller er det ikke betegnelsen på norsk?
Tusen takk på forhånd
Britta

17.03.11 18:29
Unnskyld, jeg er her for første gang! Men tusen takk for hjelpen!
Britta