09.05.11 16:18
Stichwörter: i, innen
Ich vermute, die Frage wurde hier schonmal gestellt, aber leider sind "i" und "innen" unsuchbar (zu viele Treffer).
Ich habe einmal geschrieben "fag som jeg ikke har et stort ordforråd i" und wurde korrigiert zu "fag som jeg ikke har et stort ordforråd innen". Wann benutzt man i und wann innen?

10.05.11 01:38
Weiss auch nicht, aber vielleicht:

innen
søknaden må være oss i hende innen 10. mars (= seinest 10. mars)
utfordringene står i kø inneninnenforpå et felt (område) som dette
utfordringene innen/innenfor/i denne sektoren, bransjen (næringslivet e.l.) er store
vi ser her en ny utvikling innen/innenfor/i norsk teater
(Innen virker ofte nokså formelt, særlig når det brukes om annet enn framtidige tidspunkter.)

i
du kommer helt sikkert i betraktning (= blir helt sikkert vurdert)
jeg er enig i det du sier – jeg er enig med deg – de ble enige om å gå tidlig hjem
etaten vil sette barnehagene i fokus, etaten vil sette fokus på barnehagene
hun kom i følge med faren – ifølge politiet var det promillekjøring
hun er god i engelsk (= i dette faget, språket) – de er gode på bildeler (= på dette feltet) – pappa er god til å kjøre bil
han hindret dem i å gå (= la hindringer i veien for; i bare når det er hensiktsstyrte handlinger som hindres) – han hindret dem fra å gå (= f. at de gikk)
det foregår en omfattende forskning i/på kreftsykdommer
hun har undervisningskompetanse i tysk – hun har kompetanse til å undervise i grunnskolen de har høy kompetanse i/på miljøvern ­(i er det tradisjonelle)
landene konkurrerer i idrett
bedriften kan ikke konkurrere i/på pris
han har 300 000 i lønn
arbeiderne fikk matvarer i/til (som) lønn i stedet for penger
vi følger utviklingen i/på bensinmarkedet nøye
de satt i møte hele dagen
han skulle (gå) i/på et møte
utfordringene i/innen/innenfor denne sektoren, bransjen (næringslivet e.l.) er store
vi må diskutere dagens problemer i skolen (= skoleverket) – Ole har problemer på skolen
de spekulerer i skipsaksjer (= plasserer penger i vinningsøyemed) – de spekulerer med andres penger ­(= bruker andres penger til spekulasjon) ­– han spekulerer sikkert på noe galt (= pønsker på)
hun er spesialist i geriatri – jenta er spesialist (ekspert) på å lure seg unna
vi ser her en ny utvikling i/innen/innenfor norsk teater
jeg går ofte i/på teater
hun bodde i utlandet i tre år
han tjener 300 000 i året (= hvert år, per år)
det var i krigsårene (om tidsrom) – det var under krigen ­(om hendelser eller begivenheter)

Quelle: http://www.sprakrad.no/nb-no/Sprakhjelp/Skriveregler_og_grammatikk/Preposisjons...

10.05.11 03:23, Mestermann no
Grosse Frage.

Innen kann als Konjunktion oder Präposition entweder zeitlich benutzt werden = binnen, ehe, bis, bis zu, bevor:
Innen tre måneder. Innen fristen. Innen dagen er over.

Oder es bedeutet als Präposition innerhalb, in, binnen:
Innen norsk teater foregår det en rivende utvikling.
Wie 01:38 angibt, verleiht innen eine gewisse Formalität.

Wie man auf Deutsch zwischen in, innerhalb und binnen stilistich variiert, variiert man auch auf Norwegisch zwischen
i, innen und innenfor:
I norsk teater foregår det en rivende utvikling
Innen norsk teater foregår det en rivende utvikling
Innenfor norsk teater foregår det en rivende utvikling
- sind alle daher korrekte Sätze. Aber pass auf:

Innen benutzt man als Hauptsache wenn man ein Fachfeld oder ein begrenzbares Abstraktum bezeichnet. Innen
kann da oft mit innenfor ersetzt werden:
Innen kjemien. Innen forskningen - Innenfor kjemien, innenfor forskningen.

Es gibt einige Ausnahmen, besonders in festen Ausdrücken: "Innen husets fire vegger" (bezeichnet: "Im privaten
Raum"), oder "innen riket" (bezeichnet: "In Norwegen"; vgl. innenriksfly, innenrikssamtaler, weiter innenlands,
innenbys).

In mehr konkreten Situationen benutzt man i: I huset, i fengsel, i teateret, i tankene, i følelsene. Wie Deutsch in.
Auf Norwegisch aber auch in einigen zeitlichen Zusammenhängen: I dag, i morgen, i neste uke.

Innenfor benutzt man auch im konkreten Sinne, wenn man von einem begrenzten, physischen Raum spricht:
Innenfor området. Innenfor gjerdet. Innenfor landets grenser.

Präpositionen sind in allen Sprachen schwierig, und es lässt sich keine Regel aufstellen, nur Hinweise. Lauschen,
lesen und sich merken sind da die einzige Regel, die wirklich hilfreich sind.

10.05.11 08:37
Konkurranse på pris, ikke i pris.

10.05.11 08:42
Die einzige Regel, die wirklich hilfreich ist.
( Die einzigen Regeln, die wirklich hilfreich sind )

10.05.11 11:30, Ilsedore de
Hei, das waren ja super ausführliche Antworten.

Habe noch einen kleinen Hinweis für norwegisch-lernende:
Die Uni Oslo,linguistische Abteilung hat im Internet ein nettes Übungsprogramm

http://www3.hf.uio.no/iln/studier/evu/norskkurs/igin/index.php

Viele spannende Aufgaben mit Präpositionen sind auch dabei.
Viel Spass

11.05.11 00:49
Tausend Dank für die ausführlichen Antworten und die vielen Beispiele!