07.06.11 21:49, EirikHE
Stichwörter: brenne broer
Jeg satt akkurat i en samtale med en tysker som skal flytte utenlands, og jeg ville si at han "brenner ingen broer" ved å
reise; man kan alltid komme tilbake.

Hvordan ville uttrykket "å brenne broer" i denne sammenheng bli på tysk?

07.06.11 22:05
Jeg kommer ikke på noe som man alltid ville bruke i denne sammenhengen, men det finnes noe som er omvendt - "alle Brücken hinter sich abbrechen", når man aldri skal komme tilbake, så man kan kanskje si "Du musst ja nicht alle Brücken hinter dir abbrechen".

Anne

08.06.11 11:29
Er ikke "brenne broer" og "Brücken abbrechen" det samme? Resultatet i begge tilfeller er at broen er borte - vanskelig å gå tilbake.

08.06.11 19:42
Jo, men jeg tenkte litt komplisert, tror jeg. "Brücken abbrechen" er jo ikke det samme som "brenner INGEN broer".

Men det går i hvert fall fint å bruke det på både norsk og tysk.

Anne

09.06.11 20:44, EirikHE
Tusen takk for svaret!