02.08.11 07:34
Stichwörter: strøket medhårs
Was bedeutet strøket medhårs?

...han er strøket medhårs under de innledende avhørene

02.08.11 09:14, Geissler de
Wörtlich "mit dem Strich streiche(l)n". Eine idiomatische Übersetzung wäre vielleicht "er
wurde während der ersten Verhöre mit Samthandschuhen angefaßt".

02.08.11 23:13
Å "stryke medhårs" vil si at man ikke gjør noe som skaper unødig motstand.

I dette tilfellet vil det helt konkret si at man ikke motsier ham eller på annen måte kommer med krtiske spørsmål/innvendinger. Man bare "jatter med" og lar ham få fortelle sin versjon uimotsagt.

Dette er ikke helt det samme som på norsk "å ta på noen med silkehansker". Det betyr at man er mild i sine reaksjoner. I og med at han sitter helt isolert i varetektsfengsel kunne man i den aktuelle situasjonen faktisk ikke ta noe strengere på ham.

I en straffesak kan en tiltalt bli utsatt for en rekke kritiske og vanskelige spørsmål i retten, og slik sett aldeles ikke bli strøket med hårene. Straffen kan deretter uansett bli satt så lavt at noen vil si at politi og domstol har tatt på tiltalte med silkehansker.

Akel (N)

04.08.11 13:11
Takk for forklaringen!