09.08.11 17:15, Bi
Stichwörter: Fall, Gelegenheit, tilfeldighet, tilfelle, Zufall
tilfelle/tilfeldighet
ist das gleichwertig zu gebrauchen?
Takk for hjelpen. Bi

09.08.11 17:52
"Et tilfelle" und "En tilfeldighet" sind gleichbedeutende Wörter. Ich empfehle dich "et
tilfelle" zu benutzen, es klingt mehr Norwegisch ("tilfeldighet" ist eigentlich und
ursprunglich Dänisch)

Hilsen fra Bjørn

09.08.11 18:57, Mestermann no
Das ist nicht richtig, was Bjørn da schreibt. Et tilfelle und en tilfeldighet sind nicht immer gleichbedeutend, eher
umgekehrt. Zum Beispiel:

Ved dette tilfelle ble jeg svar skyldig = bei dieser Gelegenheit wurde ich überfragt.
Det er et sjeldent tilfelle = es ist ein seltener Fall
Jeg ringer deg for alle tilfelles skyld - ich rufe dich in allen Fällen an
Skulle dette være tilfelle, forandrer det alt = sollte dies der Fall sein, ändert es alles

In allen diesen Beispielen kann man nicht "tilfeldighet" benutzen. Umgekehrt:

Det var ikke rene tilfeldigheter = das waren keine reine Zufälle (benutzt man hier "tilfeller", kann der Sinn als "das
waren keine, reine Fälle" verstanden werden)
Tilfelidighetenes spill = das Spiel der Zufälle (man kan hier nicht "tilfellenes spill" schreiben)
Tilfeldighetene er våre venner = die Zufälle sind unsere Freunde (Zitat Tor Åge Bringsværd; hier kann man wiederum
nicht "tilfellene" benutzen, denn dass hiesse "Die (Kranken-)Fälle sind unsere Freunde"!)
Det skjedde ved en tilfeldighet = es geschah durch einen Zufall (hier müsste man "tilfelle" jedenfalls vermeiden, denn
sonst hiesse es womöglich "es geschah bei einer Gelegenheit.")

Das Bjørn "tilfelle" als "mehr norwegisch" empfindet, ist seine subjektive Meinung, aber ich kann nicht seine
Empfehlung teilen. Die Mehrheit der Wörter im norwegischen Bokmål sind ursprünglich "dänisch", inzwischen sind sie
aber auch norwegisch. Führende Schriftsteller und Zeitungen schreiben äusserst häufig "tilfeldighet", alle, die ich
kenne, sagen und schreiben "tilfeldighet", wobei wir natürlich auch manchmal "tilfelle" benutzen, wenn die
Synonymität vollständig klar ist, als Variation. Ein Wort aus unserer Sprache zu expurgieren, weil es "eigentlich
dänisch ist" - naja, wer Lust hat, kann mit "jeg" beginnen und einige Jahre fortfahren, bis er der neue Ivar Aasen ist.
:-)

09.08.11 19:43
Doch: Man kan "tilfelle" in meisten deiner Beispiele benutzen:
1: Det var ikke rene tilfeller
2: Tilfellenes spill
3: Tilfellene er våre venner

Jeg vet ikke helt i hvilken sammenheng du befinner deg, men "tilfelle" og "tilfeldighet"
er fortsatt synonyme ord i Norge. Hvordan ville du formulert eksempelsetningene dine på
nynorsk? (På nynorsk er "tilfeldighet" ikke tillatt ifølge Helleviks ordbok)...

Ellers er jeg glad for engasjementet, men her tar du tydeligvis svært feil!

Hilsen Bjørn

09.08.11 19:45, Bi
Bjørn og Mestermann.
Mange takk. Bi

09.08.11 19:53
Ved dette tilfelle ble jeg svar skyldig = Ved denne tilfeldighet ble jeg svar skyldig.
Det er et sjeldent tilfelle = det er en sjelden tilfeldighet
Jeg ringer deg for alle tilfelles skyld = Jeg ringer deg for alle tilfeldigheters skyld
Skulle dette være tilfelle, forandrer det alt = Skulle dette være en tilfeldighet,
forandrer det det hele (for å være virkelig dansk-rettet)

På dette forumet finnes det tydeligvis en del danomane personer, men jeg håper ikke at de
videreformidler deres synspunkter til personer som har et ektefølt ønske om å lære
VIRKELIG norsk!

09.08.11 19:59
Also: Benutzen Sie bitte "tilfelle", und nicht dänish-klingelden "tilfeldighet"....

09.08.11 21:01, Cerebellum no
Bitte: Ein sprachpolitischer Krieg hat hier kein Zuhause. So eine Schlägerei wäre besser innerhalb geeignede Kanalen in Norwegen zu führen.

Unsere Deutsche Freunde sind wahrscheinlich hier, um 'normal' Alltags-Norwegisch zu lernen. Man kann es mögen oder nicht, aber das heisst Bokmål.

19.53: Deine Beispiele sind leider falsch, weil sie die ganze Bedeutung des Sätzes geändert.

10.08.11 01:08
Jeg er enig i at synspunktene som forfektes av Bjørn, (som jeg også antar = 19:53, og kanskje også 19:59), til dels er gale, og følgelig misvisende og forvirrende.
"Tilfelle" og "tilfeldighet" er IKKE synonyme ord i enhver sammenheng.

F.eks. "Det er et sjeldent tilfelle = det er en sjelden tilfeldighet" er da direkte sprøyt. Det sjeldne tilfellet det er snakk om kan utmerket godt være et helt lovmessig (kausalt) tilfelle som ikke har noe med tilfeldighet å gjøre.

Jeg slutter meg til ønsket om å slippe denne typen dårlig fundert språkkrig basert på personlige preferanser i forumet her. Det kan bare virke mot sin hensikt, nemlig å gjøre det lettere for utlendinger å forstå/lære norsk slik det vanligvis brukes i henhold til gjeldende språknormer.

Akel (N)

10.08.11 01:51, Mestermann no
Det er ikke sikkert Bjørn er klar over det, og kanskje er ny i forumet, men vi forsøker å holde språkfred her, av
hensyn til de som forsøker å lære norsk. Det vil altså si at vi lar våre (norske) språkpolitiske synspunkter mest mulig
bli stående utenfor, selv om de sikkert skinner igjennom her og der. Som Cerebellum og Akel påpeker er en
diskusjon med spissfindigheter fra den norske språkstriden ikke til særlig hjelp for en tysktalende som er i ferd med
å lære norsk.

Når man kommer til spørsmål om valgfrie former og signalord fra den ene eller andre fløy i språkspørsmål, forsøker
vi å forklare når og hvor det ene eller det andre er vanlig, og hvorfor. Vi forsøker også å angi hva som er den
vanligste formen. Man kan selvsagt også si hva man selv foretrekker eller ville valgt, men det bør helst begrunnes
noe bedre enn dette.

Heftige diskusjoner om at ett ord er "norskere" enn et annet kan vi gjerne ta over en øl, men ikke her. Jeg har hatt
som norsk språk som yrke i 25 år og er helt sikker på at jeg har mitt på det tørre når jeg forsøker å forklare at
"tilfelle" og "tilfeldighet" ikke - iallfall ikke i alle tilfeller (nemlig!) - er synonymer, og av de fleste heller ikke brukes
synonymt.

@19:53: Jeg liker dårlig å bli fortalt at jeg er "danoman" uansett, fordi min norsk er likså god og likså norsk som din.
Jeg har ennå til gode å bli fortalt at det språket jeg har hatt som levebrød å arbeide med i mesteparten av mitt ikke er
"VIRKELIG norsk".

Det hender at vi retter på hverandre her inne, eller er uenige, og det kan særlig til å begynne med enkelte ta seg litt
nær av. Språk er personlig og følsomt, og det er rart hvor støtt man kan bli som voksent menneske, hvis noen retter
på en. Men når noen her inne mener å kunne påpeke at man har tatt feil, bør man enten kunne begrunne sitt
standpunkt bedre, eller også gi seg, men ikke insistere eller kverulere.

For øvrig har jeg ikke sagt noe om den mer omfattende betydningen av eneformen "tilfelle" på nynorsk, men det lå
vel i spørsmålets natur at det handlet om tvetydigheten i bruken av de to ordene på bokmål. (Hvordan sier man
forresten egentlig "tvetydighet" på "VIRKELIG" norsk?) Erfaringsmessig er det uansett sånn at de fleste tysktalende
som stiller spørsmål her, skjønt ikke alle, er i ferd med å lære bokmål.

13.08.11 23:27
"Danomani" er dessverre omseggripende, særlig gjelder det i bygdelag rundt de større norske
byene. Danomanien bør faktisk tas på alvor!

13.08.11 23:29
Og på norsk seier ein faktisk "tvityde" for dansk "tvetydighet" - kortare og meir rett på
sak!

14.08.11 19:00, Geissler de
Siden du ikke gir deg, kan du kanskje definere hvordan du avgjør om et ord er norsk eller
ikke. Hvorfor er f. eks. "tvetydighet" ikke norsk, selv om langt flere nordmenn bruker det
enn "tvityde"?