22.08.11 09:05
Stichwörter: jemanden vor vollendete Tatsachen stellen, Tatsache
Hallo, "jemanden vor vollendete Tatsachen stellen", gibt es da im Norwegischen einen festen Ausdruck für? Danke euch :)

22.08.11 09:27
Å stille noen overfor et fait accompli. Å stille noen et fait accompli.
Wir Norweger sind auch ein bisschen international.
Oddy

22.08.11 09:47
...und das wird auch häufig benutzt ja? Danke, Oddy.

22.08.11 10:11
Wenn vollendete Tatsachen auftachen, ja.
Oddy

22.08.11 11:29
Fait accompli fins i dokpro
http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=fait+accompli&bokmaal=+&am...
men det betyr ikke at folk flest bruker (eller forstår) dette franske uttrykket. "å stille noen et fait accompli" er neppe mulig.

22.08.11 11:55
Å stille noen overfor ....er nok det riktige.
Ellers også presentere noen et fait accompli.
Ellers har vi det gode norske ordet ultimatum som brukbart synonym.

22.08.11 14:08
ultimatum passer ikke.
Dokpro synonymer: avgjort sak, faktum, kjensgjerning

22.08.11 19:24
Å stille noen overfor et fastlagt(/fastlåst) faktum.

Å presentere noen for uforanderlige kjennsgjerninger.

Akel (N)

23.08.11 01:09, Mestermann no
Laut ordnett.no: Å stille noen overfor en fullbyrdet kjennsgjerning, en avgjort sak.

23.08.11 01:10, Mestermann no
(Entschuldigung: kjensgjerning, mit 1 x N.)

23.08.11 08:29
En definitiv og udiskuterbar avgjørelse.