23.03.12 11:55
Hei alle sammen! Hvordan forstår dere følgende setning: Jeg så alle morderne i skogen. Moder er faktisk en mann som dreper noen,men i dette tilfellet handler boka om en jente som går i skogen og ser brygga, havet, svabergene osv. Det fins ingen morder og jeg lurer på hva som kan menes med dette ord.
Takk for hjelpen!

23.03.12 13:15, Mestermann no
"Morder" har ingen annen betydning ut over drapsmann. Her er mitt forslag til tolkning: Hvis dette handler om en ung
jente som går i skogen, må vi forutsette at hun ikke bare ser skogen og naturen, men også ting hun innbiller seg, slik
barn gjerne gjør. I den mørke skogen kan det skjule seg mange skumle, innbilte vesener, for eksempel troll, monstre og
mordere. Utsagnet "Jeg så alle morderne i skogen" er helt indikativt og direkte, men er et grep som en forfatter kan
bruke for å skildre nettopp det direkte og tilnærmet virkelige ved barns fantasiforestillinger.

Fra hvilken tekst kommer sitatet?