19.04.12 00:12
Trenger hjelp med å få sjekka om jeg har skrevet denne oversettelsen fra norsk til tysk,
riktig. Vet det er mye feil men har prøvd..

Norsk
Familien Braun sitter om kvelden i stuen sin. Herr Braun og hans sønn, Robin, ser en krim
på fjernsynet. Fru Braun leser en bok, og Gerda leser avisen. Bestemor ser ikke krim. Hun
kommer fra kjøkkenet. Hun gir Herr og Fru Braun en kopp kaffe. «Gir du meg et stykke
sjokolade, Bestemor?» Spør Robin. «Jeg spiser gjerne sjokolade». Bestemoren henter
sjokoladen. Robin spiser to stykker. «Vil du lese avisen, Bestemor?» spør Gerda. «Nei, jeg
ser ikke lenger så godt. Spiser du også en bit sjokolade, Gerda?». «Nei takk, jeg blir for
tykk. Du kan heller gi meg en appelsin».

I dag spiser vi frokost klokken sju. Hilde dekker bordet. Peter, hennes bror, hjelper
Hilde. Melken står i kjøleskapet. Så gir han Hilde melken. Hilde spiser ikke mye til
frokost. Hun tar knekkebrød og et glass melk. Far kommer sent til frokost. I dag er han
svært trøtt. Og da snakker han helst ikke.

Det er sommer. Ute skinner sola, og det er varmt. I morgen har Christian skolefri.
Christian er tretten og kommer fra Norge. Faren spør: «Hvilken årstid liker du,
Christian?» Christian svarer: «Jeg liker sommerværet. Om høsten regner det mye, og om
vinteren snør det. Våren kan også være bra. Men om sommeren er himmelen nesten alltid
blå.»

19.04.12 00:13
Tysk

Die Familie Braun sitzt am Abend in ihrem Wohnzimmer. Herr Braun und seinem Sohn, Robin,
sieht ein Verbrechen im Fernsehen. Frau Braun liest ein Buch, und Gerda liest die Zeitung.
Oma nicht Verbrechen sehen. Sie kommt aus der Küche. Sie gibt Herr und Frau Braun eine
Tasse Kaffee. «Gibst du mich ein Stück Schokolade, Oma?» fragt Robin. «Ich esse gern ein
Schokolade». Oma nimmt die Schokolade. Robin isst zwei Stücke. «Willst du die Zeitung
lesen, Oma?» fragt Gerda. «Nein, ich sehe nicht so gut mehr. Essen Sie ein Stück
Schokolade, Gerda?». «Nein danke, ich bin zu fett. Du kannnst eher gib mir eine
Apfelsine».

Heute haben wir Frühstück um sieben Uhr. Hilde deckst der Tisch. Peter, ihr Bruder, hilft
Hilde. Die Milch ist im der Kühlschrank. So gibt er Hilde die Milch. Hilde isst nicht viel
zum Frühstück. Sie nimmt Knäckebrot und ein Glas Milch. Der Vater ist spät zum Frühstück.
Heute ist er sehr müde. Und da spricht er nicht.

Es ist sommer. Draußen scheint die Sonne und es ist heiß. Morgen hat Christian hat
Schulfrei. Christian ist dreizehn Jahre alt und kommt aus Norwegen. Der Vater fragt:
«Welche Jahreszeit magst du, Christian?» Christian antwortet: «Ich mag das Sommerwetter.
Im der Herbst regnet es viel, und im das Winter schneit es. Das Frühling kann auch gut
sein. Aber im der Sommer ist der Himmel fast immer blau.»

19.04.12 00:51
Bra forsøk!

Die Familie Braun sitzt am Abend in ihrem Wohnzimmer. Herr Braun und sein Sohn, Robin, sehen einen Krimi im Fernsehen. Frau Braun liest ein Buch(,) und Gerda liest die Zeitung. Die Oma/Großmutter sieht sich den Krimi nicht an. Sie kommt aus der Küche. Sie gibt Herrn und Frau Braun eine Tasse Kaffee. «Gibst du mir ein Stück Schokolade, Oma?» fragt Robin. «Ich mag Schokolade gern». Die Oma/Großmutter holt die Schokolade. Robin isst zwei Stücke. «Willst du die Zeitung lesen, Oma?» fragt Gerda. «Nein, ich sehe nicht mehr so gut. Isst/Willst du auch ein Stück
Schokolade, Gerda?». «Nein danke, ich bin zu dick. Du kannst mir lieber/besser eine Apfelsine geben».

Heute essen wir um sieben Uhr Frühstück. (Mer idiomatisk: Heute frühstücken wir um sieben Uhr.) Hilde deckt den Tisch. Peter, ihr Bruder, hilft Hilde. Die Milch ist im Kühlschrank. Er gibt Hilde die Milch. ("Så" kan utelates.) Hilde isst nicht viel zum Frühstück. Sie nimmt Knäckebrot und ein Glas Milch. Der Vater kommt (zu) spät zum Frühstück. Heute ist er sehr müde. Und da spricht er am liebsten nicht.

Es ist Sommer. Draußen scheint die Sonne und es ist heiß. Morgen hat Christian schulfrei. Christian ist dreizehn Jahre alt und kommt aus Norwegen. Der Vater fragt: «Welche Jahreszeit magst du am liebsten, Christian?» Christian antwortet: «Ich mag das Sommerwetter. Im Herbst regnet es viel, und im Winter schneit es. Der Frühling kann auch schön sein. Aber im Sommer ist der Himmel fast immer blau.»

Das Wort "im" besteht aus in + Artikel, deswegen steht danach nie noch ein Artikel.

19.04.12 09:36
Tusen takk! :)