08.05.12 15:26
Hva menes med å bruke "um" i svar om hverdag eksempel?

08.05.12 21:25
Hva er et svar om hverdag? Har du et eksempel? "Um" blir brukt i en hel del forskjellige betydninger.