14.11.12 22:59
Was bedeutet die Endung "ass" an Sätzen? Also Sätze wie "Det er ikke bra ass."

14.11.12 23:15
"ass" er en slang-preget forkorting av "altså" - som er et ord som ikke er særlig meningsbærende når det brukes på denne måten. Det er omtrent like bra - eller helst enda bedre - uten. Brukt mer sparsomt kan det imidlertid indikere en slags oppsummering/konklusjon.

Tidligere har formen "æsse" oftere vært hengt på til slutt på samme måten i stedet, men sosiokulturelt var dette mer assosiert med "friker- (freaker)-miljø".

Akel (N)

14.11.12 23:22
Ja, omtrent det har jeg antatt. TAKK..

15.11.12 02:55
Hei.
Å anta er å tro i en annen betydning enn den antagelsen her.
Vi sier: Omtrent det (eller som) jeg trodde.
Perkins