06.03.13 12:08
Hei hva er forskjellen mellom funksjonsnedsettelse og funksjonshemming

06.03.13 12:20
Jeg oppfatter en forskjell slik:

Funksjonshemming vil normalt beskrive tilstanden som er (og som presumptivt vil vedvare videre i fremtiden). "Han lider av en funksjonshemming".

Funksjonsnedsettelse, kan i tillegg i noen grad beskrive en eventuell prosess der funksjonen reduseres. "Over en periode på to måneder har det funnet sted en aksellerende funksjonsnedsettelse i armen som følge av ....". "Han lider nå av en henimot total funksjonsnedsettelse i armen."

Akel (N)