20.06.13 15:32, prach
Nochmals ein Auszug aus dem Vertrag:

Installasjon og bredding av løsningen fordrer at båre tjenestetilbyder (vanligvis helseforetak) og rekvirenter (ofte primaerhelsetjenesten) anskaffer og installerer spesiell programvare.

Könnte "båre" hier ein Tippfehler für "både" sein? Und was ist mit "bredding" gemeint, vielleicht der "Umfang"?

20.06.13 15:38, prach
Nachtrag: Ich habe gerade noch eine weitere Verwendung von "bredding" gefunden:

En viktig del av leveransen fra XYZ er 6 yte konsulentbistand i form av prosjekter i forbindelse med introduksjon og innforing av løsningen hos kunder (Forprosjekt, innforingsprosjekt, breddingsprosjekt m.m.).

Vielleicht eher "Ausweitung" (der installierten Basis)?

20.06.13 16:08
Verbreitung?

20.06.13 17:27
Jau, Schreibfehler für både.

Tippe auf Ausweitung, Verbreiterung für bredding. Internetsuche ergibt hauptsächlich Zusammenhänge von med. Software, siehe OP, oder wo Autobastler ihre Felgen verbreitert haben.

21.06.13 12:37
"bredding" er et ord jeg aldri har støtt på før, verken i kontrakter eller IT-virksomhet generelt.

Jeg gjetter på at det er en eller annen nokså språkfattig fyr som har laget en dårlig oversettelse av et engelsk uttrykk, alternativt noen som prøver å være "smart" ved å lage et nytt ord.

Ordet gir meg ingen retning i seg selv, fordi det som kan tenkes å være dets semantiske innhold ut fra slektskapet med andre varianter av "bredde", kan gi flere mulige betydninger i den IT-konteksten som angis.

Akel (N)