05.09.13 08:57
Stichwörter: Språkvalg
Jeg skal velge språk på 8. trinn. Er det lurt å velge tysk? (til Mestermann)

05.09.13 10:23, Mestermann no
Det kommer jo an på hva du har lyst til. Men at tysk er et nyttig språk er det ikke tvil om. Det er språket i vårt største
naboland i Europa, som samtidig er vår største handelspartner utenom Norden. Tyskland er også den ledende
øknomiske stormakt i Europa. Kulturelt og litterært er Tyskland et spennende og viktig land, og tradisjonelt har det
vært mange forbindelser mellom tysk og norsk kultur og språk.

Det er enkelte sider ved tysken som er vanskelige, iallfall til å begynne med. Det er det heller ikke tvil om. Det er mye
grammatikk, mange regler og mange unntak fra reglene. Tysk grammatikk er vanskeligere enn norsk eller engelsk
grammatikk. Du må være innstilt på å pugge endel, og ikke få alt rett med en gang. Men når du først er kommet over
de innledende hindrene, har du lært deg grammatikk på ordentlig. Det er en stor fordel når du skal lære flere språk
senere. Men den kunnskapen kommer ikke helt gratis.

På tysk får du allikevel endel andre ring gratis, fordi tysk og norsk er så nært beslektet, egentlig nærmere enn norsk
og engelsk. Mange ord og uttrykk ligner hverandre, og det er lettere for en nordmann intuitivt å velge riktig
formulering på tysk enn på for eksempel fransk.

Til syvende og sist er det allikevel du som må velge ut fra deg selv. Hvilket språk tiltaler deg mest og virker mest
spennende på deg? At det er lurt å velge tysk, er jeg ikke i tvil om. Men det hjelper ikke hvis du ikke også liker det
og synes det er spennende.

05.09.13 20:28
Det spørs jo også hva som er alternativene. Dersom det er språkene fransk eller spansk, så er jo ikke grammatikken noe særlig enklere i de språkene - på enkelte punkter heller vanskeligere, og uten det nære språklige fellesskapet som tysk har til norsk og som gir oss en del "gratis".

Ut fra egen erfaring vil jeg si at hvis man skal trenge inn i et fremmedspråk annet enn engelsk, er tysk på sett og vis det letteste å begynne å bryne seg på når det gjelder kasus mv.

Næringslivet etterspør tysk kompetanse, og med så få som velger tysk i dag, kan det være en konkurransefaktor å ha noe å varte opp med på det området. Men spansk er jo mer av et verdensspråk og snakkes i land som også er av betydelig interesse for oss, slik som Mexico (som alene er like stort som den tysktalende befolkning i verden), Argentina og Chile, ved siden av Spania. Fransk har mindre relevans i våre dager, fordi engelsk har overtatt på mange områder der fransk tidligere var det dominerenede fremmedspråket, selv om fransk også kommer til nytte i land i Nord-Afrika mv, men det er jo ikke disse landene som er mest relevant for norske forhold.

Og hvis det er andre alternativer enn språk som er aktuelle, vel ...

Akel (N)

10.09.13 08:31
Tusen takk for utfyllende svar!

Vi er en tyskgruppe på 16 elever (+ lærer)som stilte dette spørsmålet. Vi ville bare teste ut forumet. Nå er vi overbevist om at vi har valgt riktig språk :)

Guttene sier: "Mestermann, skaff deg et liv!" :)

Hilsen fra ungdomsskolen ;)

10.09.13 08:32
Hvor mye tjener du på dette? mestermann

12.09.13 11:16
Leute, wenn ihr wüsstet, was für ein Leben Mestermann hat!

(Ich weiß es, werde aber einen Teufel tun, hier irgendetwas zu verraten...)