26.03.14 19:04
Det var tidigere her et (forgjeves) spørsmål etter tyske radisendinger (i eteren, ikke på internett).

Jeg har for min del sjekket i bil langs E18 mellom Oslo og Kristiansand, og der har jeg om kvelden i hvert fall kunne høre rimelig bra to AM-stasjoner med tyske sendinger:

1269 kHz - Deutsche Rundfunk
1440 kHz - RTL / Radio86.com (Luxemburg)

Ser man på listen over AM-sendere,
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_medium_wave_transmitters
burde det kanskje være potensiale for å fange opp flere(?).

Akel (N)