23.05.14 18:49
Stichwörter: lagnad, overlate noen til sitt øde
overlate noen til sitt øde

Heißt das so viel wie jemanden seiner Einsamkeit überlassen?

23.05.14 22:31
"overlate noen til sitt øde" er ikkje ei vanleg formulering på norsk. Kanskje er det ei
setning henta frå eit dikt, eller ei anna poetisk, biletleg formulering? Dimed kan ikkje
setninga tydast utan samanhengen ho er sett i...

24.05.14 00:26
Hei!
Öde er vel svensk og betyr skjebne på norsk.
På tysk er det vel Schicksal.
Hilsen Solan.

24.05.14 03:28, Mestermann no
Enig med Solan. På svensk sier man "att överlämna någon till sitt öde", men på norsk sier vi: "å overlate noen til sin
skjebne." Begge deler betyr: Jemanden seinem Schicksal überlassen. Men bare den siste varianten, med skjebne, er
korrekt norsk.

24.05.14 20:00
På dansk heiter det rett nok "skjebne". På norsk heiter det "lagnad": "Å overlate nokon
til lagnaden sin" ...

24.05.14 21:29
Och nee, nicht schon wieder...

24.05.14 23:43
21:29: Gidder du ikke forholde deg til at vi (nordmenn) bor i et land med to skriftspråk -
der det faktisk er et av språkene som er norsk og et annet som "kalles" norsk, men er
dansk kreolspråk - da bør du muligens opprette et eget rigsmaalsforum. Hva er for øvrig
grunnen til den halvsyrlige kommentaren "Och nee, nicht schon wieder.."???

Hvis du er tysk som møter det norske språket på en slik måte er du ikke velkommen til til
store deler av vårt land! (Og du var feig nok til ikke å undertegne???)

- da er jeg det også!

25.05.14 00:42
Ohne Worte!

(Und mehr werde ich (21:29) zu deiner Polemik, mit der du hier im Forum keinen Blumentopf gewinnen kannst,
nicht sagen.)

25.05.14 04:26, Mestermann no
Det er vanskelig nok i seg selv å bidra til å lære noen norsk, om det ikke også skal komme slike utsagn. Det er veldig lite
konstruktivt og fører bare til forvirring. Vi må forholde oss til hva som står i ordbøkene og til hva som er gjengs norsk i
den ene eller andre målformen, alt etter hvem som svarer. Det betyr ikke at den som svarer ustanselig er forpliktet til å
gjøre oppmerksom på hva det heter i den andre målformen. Å lære ett fremmedspråk er vrient nok, om man ikke
samtidig skal lære to. Den som i dette forumet spør spesifikt om nynorsk, får allikevel alltid grei beskjed og svar. Det vil
være vanskelig å finne eksempler her i forumet på diskriminering av nynorsk, men flertallet av de som spør og svarer,
spør og svarer om og på bokmål. Dette følger nok fordelingskurven av bokmål og nynorsk ellers.

Utsagnet 23:43: "på norsk heiter det lagnad" skal antagelig bety at det overveldende flertall av oss som snakker norsk,
ikke egentlig snakker norsk, siden vi ikke sier eller skriver "lagnad", men "skjebne", som da er "dansk kreolspråk". Det vil
samtidig og i farten si at Wergeland, Asbjørnsen og Moe, Ibsen, Bjørnson, Kielland, Lie, Hamsun, Borgen, Hoel, Øverland,
Grieg og mange flere ikke var helt norske forfattere, siden de dessverre ikke skrev "lagnad", men "skjebne". De var
"kreoler", et ord som på nedsettende og rasistisk vis i mange språk har kommet til å betegne noe "urent" og "halvveis",
"blandingsrase" - skjønt det faktisk egentlig betyr "innfødt".

Når det gjelder ordet "skjebne", så kommer dette faktisk fra norrønt "skepna", avledet av roten i "skape". Det er altså
et like norsk ord som "lagnad" - eller forsåvidt like norsk som "forsyn", "styrelse", "bestemmelse", "lodd", eller lånordet
"fatum". Alle disse ordene står i de norske ordbøkene. "Skjebne" er slett ikke det minst norske av dem.

Det får være opp til 23:43 selv å bedømme om vedkommende mener at han gjør nynorsken og nynorsksakens
omdømme en tjeneste ved å bruke så intolerante og grovt nasjonalistisk nedsettende betegnelser på det skriftspråket
det store flertallet av folk i landet hans bruker. Eller om han synes det er hyggelig overfor tysktalende som lærer norsk å
forsøke å innbille dem at de ikke er velkomne i "store deler av landet". Det er et skammelig utsagn.

Det er ingen her i forumet som uttrykker seg nedsettende om nynorsk, eller forsøker å polarisere forholdet mellom våre
to målformer. Dette er et forum der man kan få hjelp med språkproblemer og diskutere norsk eller tysk språk slik det
faktisk foreligger, ikke slik en enkelt måtte mene at det burde være. Den type debatter hører hjemme i andre fora.

27.05.14 08:23
Etwas der Natur überlassen. Overlate noe til skjebnen.
Die Fledermaus ( wieder ) :
" Ach warum schufst du, Natur, mich zur Kammerjunger nur." ( Å, hvorfor har du skjebne sort meg til kun kammerjomfru gjort ? " )
Oddy

27.05.14 08:24
Kammerjungfer.

29.05.14 19:04
Meinen verspäteten Dank für die freundliche Hilfe. Ich hatte allerdings nicht so einen Schlagabtausch erwartet und ihn auch nicht provozieren wollen.

30.05.14 18:54
Nå vel, jeg forstår synspunktet til Mestermann ovenfor - men det er ikke til å stikke under en stol at bokmålet som
de fleste (fremmedspråklige) lærer, faktisk er et kreolspråk. Dette er faktisk første gangen jeg har hørt det
presentert slik - og det er (faktisk/dessverre) treffende: Norsk bokmål er nok et kreolspråk og burde vel nettopp
derfor innta en mer innseilingen plass - særlig i året da vi feirer 200-års dagen for Grunnloven (som vel og merke
ble skrevet før Aasen fikk gjort sine språkstudier og utgitt den norske ordboken). La det i alle fall være en
oppfordring til alle om å lære ekte norsk (nynorsk) i tillegg til kreolspråket som skrives i storbyene og ellers på det
sentrale Østlandet og i Nordnorge, men ikke i store geografiske områder på Vestlandet og Indre Østlandet.