10.05.15 21:14
Was ist "ein rotes Tuch"(im idiomatischen Sinne) auf (Neu-)Norwegisch?

z.B. in "Der Satz "Es ist sehr spass" ist für jeden Deutschlehrer in Norwegen ein rotes
Tuch."

10.05.15 21:22
... Noch eine Frage: Wie bringt man jemanden auf (Neu-)Norwegisch auf die Palme?

10.05.15 22:48
1.Ein rotes Tuch - Ein raud klut (nynorsk) Døme: Setninga "Es ist sehr Spass" er ein raud klut for kvar ein tysklærar i Noreg.

2.Jemanden auf die Palme bringen/jemanden wütend machen heiter på nynorsk "gjere nokon rasande" Døme: Eg gjorde han rasande.

10.05.15 22:56
"Ein raud klut" fungerer altså? Trodde ikkje at dette idiomet kunne omsetjast ordrett.

"å gjere nokon rasade" hadde eg også som mogleg omsetjing, men hadde håpa på at det også
fantes eit meir biledleg idiom.

takk for hjelpa!

10.05.15 23:14
"Ein raud klut " er idiomet som vert brukt på nynorsk.

Uttrykket "vekkje raseri i einkvan" (på grunn av provoserande åtferd)kan også brukast.