13.05.15 19:10
Hvilken formulering er best å bruke i dette tilfellet:
Die Meinung der Aussage möchte man niemals weglassen.
oder
Die Meinung des Ausdruckes møchte man niemals weglassen.

13.05.15 20:15
Det er vanskelig å svare på. Har du mere kontekst?

13.05.15 20:21
En "Ausdruck" eller en "Aussage" kan egentlig ikke ha en "Meinung". Hvis du oversetter "mening", kunne du her kanskje brukt "Sinn". Men det er vanskelig å vite uten kontekst, som 20:15 sier.

13.05.15 20:23
Mener du utsagn eller uttrykk? Det er forskjell mellom dem, vet du.