19.08.15 21:10
Stichwörter: Samferdselsdepartement, Statens vegvesen, Vegvesenet, Verkehrsministerium
Vi i norge har Statens vegvesen.
Svenskene har Vegverket.
Men kva har tyskarane?

Takk for svar!

19.08.15 21:33, NancyK
BMVI -Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

20.08.15 07:53
bmvit - Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (in Österreich)

bkm

20.08.15 09:30
I dagligtale sier man ofte bare "(Bundes-)Verkehrsministerium". Det offisielle navnet er jo litt uhåndterlig ...

20.08.15 10:11, Geissler de
Både BMVI og bmvit (skrives det virkelig med små bokstaver?) tilsverer vel heller det
norske Sameferdselsdepartementet, som Vegvesenet er underlagt.

Problemet med å oversette navn på myndigheter og administrative enheter er at
forvaltningen ofte er organisert helt anderledes i andre land. Såvidt meg bekjent har
vi ingen myndighet i Tyskland som har de samme oppgavene som Statens vegvesen i
Norge. For utstedelse av førerkort er f.eks. hver "Landkreis" ansvarlig, det samme
gjelder bilregistrering.

20.08.15 10:19, Mestermann no
Er dette svaret helt "riktig"? Modellen i Norge er slik: Statens vegvesen er ikke noe departement (ministerium),
men et forvaltningsorgan – en statlig etat (Behörde) – underlagt departementet. Vegvesenet har ansvar for
implementeringen av samferdselspolitikken på det trafikale område, som utbygging av veier, eller tilsynet med
kjøretøy, utstedelse av førerkort mv.

BMVI, altså Bundesverkehrsministerium, er i alle tilfelle tilsvarende Samferdselsdepartementet. Men finnes det i
Tyskland et forvaltningsorgan tilsvarende Vegvesenet? I tilfelle ikke, er Bundesverkehrsministerium det nærmeste
man kommer en tilsvarende instans.

20.08.15 10:46, Geissler de
Tja, Mestermann, "zwei Dumme, ein Gedanke" -- hvordan sier man egentlig dét på norsk?

20.08.15 11:09, Mestermann no
Vi har uttrykket "to sjeler og én tanke".

20.08.15 13:39
Geissler: Ja, små bokstaver.

Nei, bmvit og Statens vegvesen kan faktisk ikke sammenlignes. Bmvit tilsvarer det tyske
BMVI. BMVI og bmvit er feil svar, beklager.
bkm

21.08.15 00:38
Oder, @Geissler, "kloke hoder tenker likt".

21.08.15 21:33, Geissler de
Danke für die Antworten!