20.10.15 22:24
Hei!
jeg står litt fast, hvordan kan jeg formulere denne setningen
"Da vi først startet opp laget mitt var vi ti jenter med masse energi som mer eller
mindre vant hver kamp vi spilte"

21.10.15 06:27
Setningen er jo formulert. Men sett komma etter "mitt".

23.10.15 00:01
Med mindre du leder/eier laget, klinger det her (sammen med "vi") best å si "... laget vårt ...".
Men du kunne alternativ sagt f.eks.: "Laget mitt startet først opp med ti jenter med ..."