16.01.16 12:25
Kan en tysk- (og filosofi)kyndig person hjelpe med en oversettelse?

Originalteksten lyder:

Einerseits wurde der Gegensatz von Idee und Realität sogar geschärft, indem Beide als negativ gegen einander dargestellt wurden: andererseits konnte doch eben nur durch diese Schärfung des Gegensatzes, ihre wahre Einheit zu Stande kommen, indem nämlich die Idee als die Realität aus sich setzend und in sich aufhebend und somit zuletzt als Geist gefasst wurde.

Jeg har oversatt dette slik:

På den ene side ble motsetningen mellom idé og virkelighet sogar skjerpet, idet begge ble fremstilt som negative mot hverandre: På den annen side kan nettopp gjennom denne skjerpelse av motsetningen deres sanne enhet komme i stand, idet idéen som realitet aus sich setzend und in sich aufhebend og dermed til slutt blir fattet som ånd.

Som det fremgår, klarer jeg ikke å oversette "aus sich setzend und in sich aufhebend"?

Kan noen hjelpe her?

"aufhebend" henspiller trolig på det hegelske "aufheben"-begrep. Dette begrep har som kjent en dobbelt betydning - både "oppheve" og "heve opp" (løfte).

Men det er hele "aus sich setzend und in sich aufhebend" jeg sliter med å oversette til norsk ...

18.01.16 10:48, Wowi
For å komme i gang med analysen/oversettelsen:
Jeg (ikke særlig bevandret i filosofi) har nå lest den tyske setningen omtrent hundre ganger, men greier fremdeles ikke å finne mening i den. «aufheben» kan også bety «oppbevare», men det hjelper meg lite. «aus» kan være trykkfeil og skulle vært «auf», men jeg finner bare ett dokument med teksten, og der står det «aus». ( https://archive.org/stream/dergedanke00berlgoog/dergedanke00berlgoog_djvu.txt )

18.01.16 13:44
"aus sich setzend" er et ikke uvanlig uttrykk i hegeliansk-inspirert filosofi, og betyr noe sånt som å "fastlegge ut fra/i kraft av seg selv".

Med en danskinspirert terminologi kan man snakke om å "tre i karakter" og derigjennom oppheve, i den ovennevnte hegelske betydning (som forøvrig også rommer "oppbevaringsaspektet"), sitt tidligere "jeg", slik at ideen blir til realitet og dermed blir fattet som ånd.

22.01.16 06:47
"aus sich setzend" er et så uvanlig uttrykk at Google finner det bare en gang (pluss en gang her i Heinzelnissen):
Gedacht ist dabei (...) auch an die vielen Lücken, die das Kapital, freie Individuen aus sich setzend, offen lassen muß.
Uten kunnskap til hvilken betydning uttrykket ev. har i filosofien, ville jeg ha tolket det i dette tilfellet som "hervorbringend". Det gir mening også for setningen i OP, men jeg vet ikke om det er det som menes.