19.01.16 21:57
Noen som vil hjelpe en tapper sjel med å oversette denne setningen? "Den tyske dikteren
Goethe, som Benjamin måtte lese hjemme i Oldenburg, kjenner ikke mange nordmenn."

Takk på forhond

19.01.16 22:20
Nicht viele Norweger kennen den deutschen Dichter Goethe, den (ggf. dessen Werk(e))
Benjamin zu Hause in Oldenburg lesen musste.

20.01.16 06:29
Nee ... das steht da nicht im OP. Dort heißt es:
Der deutsche Dichter Goethe, den Benjamin zu Hause in Oldenburg lesen musste, kennt nicht viele Norweger.
(Ganz verständlich, denn zur Zeit Goethes gab es noch nicht viele norwegische Touristen, und Goethe selbst hat es mehr Richtung Italien gezogen :) )

21.01.16 18:47
Ut fra sin kontekst (om en som leser Goethes bøker, noe som vel i flertall av tilfellene refererer til en hendelse etter Goethes egen tid), var min umiddelbare reaksjon på OPs setning at det heller burde vært brukt fortid: "... Oldenburg, kjente ikke mange nordmenn."

22.01.16 04:18
Aus diesem Grund glaube ich auch, dass die Auffassung von 22:20 zutreffend ist und es sich bei “ikke mange
nordmenn“ um das Subjekt und bei “den tyske dikteren Goethe“ um das Akkusativobjekt des nachgefragten
Satzes handelt.

Stimmt es denn, dass nur wenige Norweger mit dem Namen “Goethe“ etwas anfangen können? Immerhin hat
doch André Bjerke eine (wohl kongeniale) Nachdichtung von Goethes “Faust“ geschrieben.

Gruß
Birgit

22.01.16 06:35
a) Man beachte den Smiley in 06:29 - ist wohl nicht ganz ernst gemeint, aber rein grammatisch ist und bleibt der norwegische Satz ungewöhnlich.
b) Den Beitrag von 18:47 verstehe ich so, im Gegensatz zu Birgit, dass er 06:29 Recht gibt.

22.01.16 12:02
Ich sollte wohl um 4:00 Uhr nichts mehr posten.
;-)

Der Beitrag von 18:47 gibt ganz bestimmt 06:29 recht, aber die darin geäußerte Überlegung spricht nach meiner
Meinung für die Übersetzung von 22:20.

Gruß
Birgit

22.01.16 13:10
Jeg mener at OP skriver om nåtidige nordmenns (manglende) kjennskap til Goethe.
Derfor bruker vedkommende presens: "..., kjenner ikke mange nordmenn." Tidligere
generasjoner kjente bedre til Goethe.

Norsk er et SVO-språk, der rekkefølgen av setningsleddene vanligviser er subjekt(S),
verbal(V) og objekt(O). Men dersom man vil fremheve et spesielt setningsledd, kan man
sette det på første plass. OP setter objektet "Den tyskem dikteren Goethe" på
førsteplass, alstå vil hun si at spesielt Goethe er lite kjent i Norge idag.

Nå lurer jeg på om følgende setning ville være grammatisk korrekt og brukbar på tysk;

Den deutschen Dichter Goethe, den (dessen Werke) Benjamin zu Hause in Oldenburg lesen
musste, kennen nicht viele Norwger. ;)

22.01.16 13:17
Korreksjon: OP setter objektet "Den tyske dikteren Goethe " på førsteplass, altså vil
hun sin at spesielt Goethe er lite kjent i Norge i dag.

22.01.16 16:40
Jo, grammatisk korrekt, men jeg spanderer likevel en "e".

22.01.16 17:22
Ta bort innskuddet i OP. Da blir det igjen "Goethe kjenner ikke mange nordmenn".
Dette er en dårlig utformet setning dersom Goethe er ment å være objekt - setningen er i beste fall tvetydig og vil egentlig trenge en muntlig fremføring med trykk på Goethe og en liten kunstpause etterpå, for å bli forstått umiddelbart slik avsenderen øyensynlig mener.

Hvis man vil løfte Goethe frem til begynnelsen av setningen for å vektlegge, slik 13:10 er inne på, vil det være bedre å si:
"Goethe er det ikke mange nordmenn som kjenner".
Den setningen er ikke til å misforstå.

Hilsen 18:47

24.01.16 18:29, Mestermann no
Ja, enig med siste innlegg. Den norske setningen er uheldig utformet (tvetydig) i utgangspunktet.